ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Atenció psicopedagògica | Escola Infantil Agora Patufet

L’atenció psicopedagògica és bàsica al procés d’ensenyament-aprenentatge, especialment amb l’alumnat amb dificultats específiques. Per descomptat, no hem d’oblidar que qualsevol dels nostres alumnes, puntualment, pot necessitar la intervenció d’aquest servei propi de l’escola. L’atenció psicopedagògica de l’escola infantil atén les necessitats dels alumnes, en la seva individualitat o com a grup, i intervé en aquests dos grans grups partint d’una visió sistèmica: el professorat i les famílies.

Intervenció amb els alumnes

L’equip d’atenció psicopedagògica fa una valoració i avaluació inicial d’un desajust que pugui aparèixer en els diferents àmbits del seu desenvolupament (acadèmic, social, de conducta, emocional, motriu, etc.).

Intervenció amb l’equip docent

Assessorar, orientar i posar en pràctica a l’aula les dinàmiques adequades pel bon funcionament del grup.

Intervenció amb les famílies

Posada en comú, assessorament i orientació amb pautes derivades de les observacions i derivacions a serveis externs, si escau, i que es poden dur a terme al propi centre.